Právní upozornění

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník stvrzuje závaznost své objednávky a současně souhlas s Obchodními podmínkami.

Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mail, bude mu na něj doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadaný e-mail, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte. V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zámu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


Kontaktní adresa:

Gara Shop

Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5

Před návštěvou provozovny nejdříve volejte !!!!!!!!

Tel: Tel: ‭+420 737 300 092‬

E-mail: info@gara.cz


Fakturační adresa:

Boardbox s.r.o.

Stará 250

Průhonice - 252 43

IČ: 24727806

DIČ: CZ24727806


Banka:

ČSOB a.s., CZK: 254 964 010/0300, EUR: 254 964 862/0300

IBAN: CZ71 0300 0000 000 254 964 862, SWIFT: CEKOCZPP