Podmínky služby

Záruční podmínky a reklamace

Na veškeré zboží je záruka 24 měsíců. Reklamaci je možno uplatnit v našem internetovém obchodě na základě předložení záručního listu nebo dokladu o koupi. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Nárok na uplatnění záruky zaniká při porušení ochranných přelepek nebo pečetí, neodbornou instalací, obsluhou nebo zacházením, používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v návodu k obsluze. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.

U oblečení slouží daňový doklad zároveň jako záruční list. Záruka je také neplatná, pokud na záručním listě bylo změněné, odstraněné nebo nečitelné výrobní číslo nebo název zboží nebo jakákoliv informace od prodejce či výrobce. Reklamované zboží musí být provozovateli doručeno spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp.výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. Reklamované zboží musí být zasláno řádně zabalené proti poškození při přepravě. Musí být přiložen ORIGINÁLNÍ doklad o koupi zboží v našem internetovém obchodě. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady našeho e-shopu. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní. V žádném případě nepřebírejte porušené zásilky! Všechny zásilky jsou uzavřeny bezpečnostní páskou, proto v případě porušení polepu zásilku ODMÍTNĚTE PŘEVZÍT !

Adresa pro zaslání zboží:

Gara shop

Stroupežnického 21

Praha 5 - 150 00

Tel: ‭+420 737 300 092‬

Kontaktní email: info@gara.cz

 

Fakturační adresa:

Boardbox s.r.o.

Stará 250

Průhonice - 252 43

IČ: 24727806

DIČ: CZ24727806